Realizace projektu Sběrný dvůr Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany v roce 2012 dokončilo realizaci projektu „Sběrný dvůr Morkovice- Slížany“. Jednalo se o opravu části budovy a přilehlé plochy na adrese Uhřická 396. Akce vedla ke zřízení sběrného dvora sloužícího občanům města Morkovice-Slížany a občanům obcí z celého mikroregionu Morkovsko. Projekt byl financován z prostředků ESF s přispěním státního rozpočtu a městského rozpočtu Morkovic-Slížan.

V opraveném objektu sběrného dvora dnes sídlí Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o. a také nástupnická organizace Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace (která je zároveň oficiálním spravovatelem sběrného dvora). V rámci uvedeného projektu došlo k rekonstrukci plochy pro uložení kontejnerů, kanceláře sběrného dvora, šaten pro zaměstnance, části střechy, dílny, garáží a skladů elektroodpadu ve dvorním traktu. Z finančních prostředků projektu bylo dále pořízeno vybavení sběrného dvora – mmj. kontejnery a také elektronika sloužící pro evidenci ukládaných odpadů, pro komunikaci s následnými odběrateli a zpracovateli odpadů a s příslušnými úřady.

IČZ: CZZ 00668
IČP: 1004975911


Operační program životní prostředí

Dne 31.5 2012 byly ukončeny opravy objektu Sběrného dvora(SD) Morkovice-Slížany.

Celkové uznatelné náklady na akci Sběrný dvůr Morkovice-Slížany činí 2 153 646 Kč (100 %), z tohoje:

  • příspěvek z fondu Evropské unie 1 830 599 Kč (85%)
  • příspěvek SFŽP ČR / státního rozpočtu 107 682 Kč (5%)
  • příspěvek Města Morkovice-Slížany 215 365 Kč (10%).

Sběrný dvůr bude sloužit občanům celého Mikroregionu Morkovsko.

Provozní doba:

středa od 8 -11.30 hod. a od 12 do 18 hod.
sobota od 8 do 12 hod.

Podmínky odběru:

Prokázání místa trvalého pobytu (občanský průkaz) a doklad o zaplacení směsného domovního odpadu.

Druhy odpadu:

Elektrozařízení

velké domácí spotřebiče vč. chladniček, malé domácí spotřebieče, elektrické nářadí a nástroje, trubicové a úsporné zářivky a výbojky, televizory a PC monitory, výpočetní a telekomunikační technika, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas a sport

Papír

papírové a lepenkové obaly, letáky, noviny, časopisy

Sklo

vymyté skleněné obaly bílé i barevné, tabulové sklo.

Textil

textilní obaly, oblečení, pytle.

Kovy

železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

Plasty

umyté plastové obaly, igelitové plachty, hadice, plastové hračky,čistý polystyren,nápojové kartony.

Pneumatiky

jen od fyzických osob

Objemné odpady

starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety.

Stavební suť

cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

Nebezpečné odpady

léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady.

Likvidace některých druhů odpadu je zpoplatněna i pro občany.

Do každé domácnosti bude doručen leták s ceníkem a platný ceník je zveřejněn i v místě odběru a na www.technickesluzbyms.cz

Individuální objednávky a dotazy: 725 294 525, e-mail: sbernydvur@technickesluzbyms.cz

Fotografie sběrného dvora