Sběrný dvůr Morkovice - Slížany

Město Morkovice-Slížany dokončilo v roce 2012 opravy objektu Sběrného dvora Morkovice-Slížany na adrese Uhřická 396. Sběrný dvůr slouží k odkládání nejrůznějších druhů komunálního odpadu nejen občanům města, ale i obyvatelům mikroregionu Morkovsko – tedy občanům z obcí Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Uhřice a Věžky.

Sběrné dvory se v současnosti stávají běžnou součástí systému odpadového hospodářství mnoha obcí. Jedná se o místa, která splňují všechny technické a legislativní náležitosti pro krátkodobé skladování a shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu. Ve sběrném dvoře je možné odevzdat i takové odpady, které se např. nevejdou do běžných popelnic či kontejnerů, anebo se dokonce pro svou chemickou povahu či složení (jde o tzv. nebezpečné odpady) do těchto sběrných nádob odhazovat vůbec nesmí. Každý sběrný dvůr má svého správce a vyškolené pracovníky, kteří příchozím původcům odpadu poradí a pomohou s jeho roztříděním a správným uložením do jednotlivých kontejnerů či nádob.

SBĚRNÝ DVŮR SLOUŽÍ VĚTŠINOU PRO TYTO DRUHY ODPADU:

 • Papír:
  papírové a lepenkové obaly, letáky, noviny, časopisy
 • Pneumatiky:
  pneu z osobních vozidel, přívěsných vozíků, cyklistické pláště apod.“
 • Sklo:
  vymyté skleněné obaly bílé i barevné, tabulové sklo
 • Textil:
  textilní obaly, oblečení, pytle.
 • Kovy:
  železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • Plasty:
  umyté plastové obaly, igelitové plachty, hadice, plastové hračky atd.
 • Objemné odpady:
  starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea)
 • Stavební suť:
  úlomky cihel, betonu, obkladaček, omítky, drcená (lze provést až na místě) bílá keramika
 • Nebezpečné odpady:
  léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, baterie, barvy, ředidla, lepidla, oleje apod.