Odpadové hospodářství

  • provozování sběrného dvora sloužícího občanům Morkovic-Slížan a občanům obcí mikroregionu Morkovsko
  • sběr velkoobjemového odpadu
  • úklid a třídění v okolí kontejnerů
  • pomoc občanům při manipulaci s odpady a při odvozu odpadů
  • případná pomoc občanům při třídění odpadu