Správa budov, majetku města a veřejného osvětlení

  • správa budovy DPS, Městského úřadu a kláštera – zdravotního střediska
  • správa bytových domů, městské knihovny, Muzea košíkářství a dalších objektů v majetku města
  • správa hřbitova, pomníků, sakrálních staveb a památek, údržba věžních hodin
  • zabezpečení provozu funkčnosti veřejného osvětlení (drobné opravy přístupových osvětlovacích bodů, nátěry stožárů, výkopové práce při opravách kabelů veřejného osvětlení)
  • instalace vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení a osvětlení vánočního stromu
  • nasvícení ledové plochy na rybníku Ovčáčku