Veřejná zeleň

  • pravidelná údržba zeleně, sečení trávy, shrabování a sběr listí
  • údržba stromů a keřů
  • svoz bioodpadu z údržby zelených ploch