Technické služby Morkovice - Slížany

Technické služby Morkovice-Slížany byly založeny Městem Morkovice-Slížany
dne 8. 3. 2011.

Zprvu šlo o společnost s ručením omezeným, která fungovala jako sociální podnik.
Ke dni 1. 1. 2014 převzala většinu povinností a zadání nově vzniklá příspěvková organizace
s názvem „Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace“. K této změně došlo z úsporných důvodů.

Technické služby ve formě příspěvkové organizace jsou přímo napojeny na městský rozpočet
a jsou pevněji svázány s Městským úřadem Morkovic-Slížan. Tím se stávají přímým realizátorem zadání a potřeb města a potažmo i potřeb občanů Morkovic-Slížan ( a v některých oblastech činnosti i celého mikroregionu Morkovsko).

Aktuální informace

+ Všechny aktuality

Kontaktní informace

Telefon: 573 331 011

Mobil: 721 287 453

IČP: 1009411098

IČZ: CZZ00668

info@technickesluzbyms.cz

Provozní doba

Sběrný dvůr na ulici Uhřická:
Středa 8-18 hod, Sobota 8-12 hod.

Pronájem 
multifunkční 
sportovní haly
 
s celoročním provozem,
 i pro větší kolektivy, 
možnost ubytování 
a stravování Koupaliště Morkovice - Slížany | Banner
Publicita SD banner
 
Zavolejte nám: 721 287 453