Menu
Technické služby Morkovice-Slížany
Technické služby
města Morkovice-Slížany
příspěvková organizace

Připravujeme pro vás nové webové stránky.

Osobní údaje

Informace pro subjekty údajů, od nichž byly získány osobní údaje (zákazníci): 

V souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů Vás informujeme, že osobní údaje, které jste poskytli při vyplnění žádosti nebo jiném kontaktu s naším pracovníkem či v souvislosti s tím, jsou námi zpracovávány.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace

Kontaktní údaje na pověřence:

Mgr. Ondřej Hojgr

Účely zpracování a právní důvody zpracování:

účelem zpracování je vedení zákonem uložené dokumentace a evidence. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů:

orgány veřejné moci, kontrolní orgány

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země a právní podklad, na základě kterého dojde k předání:

nemáme úmysl předávat osobní údaje do třetí země

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo kritéria pro stanovení doby uložení:

po dobu stanovenou právními předpisy.

Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku a právo na přenositelnost:

jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a správce je zpracovává, v případě jejich nepřesnosti máte právo na jejich opravu nebo výmaz, dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce a právo na jejich přenositelnost.

Možnost odvolat souhlas subjektu údajů:

souhlas není podmínkou zpracování osobních údajů, proto ho nelze ani odvolat.

Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR, pak máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

Skutečnost, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem a důsledky neposkytnutí osobních údajů:

poskytnutí těchto údajů vyžaduje zákon. Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a související smysluplné informace týkající se použitého postupu: ne k těmto postupům nedochází.

O společnosti

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na ulici
Uhřická: od 2.4 2024

  • Úterý:     8-18:00
  • Čtvrtek: 8-18:00
  • Sobota:  8-12:00

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Hlášení závad


Technické služby města Morkovice-Slížany příspěvková organizace