Menu
Technické služby Morkovice-Slížany
Technické služby
města Morkovice-Slížany
příspěvková organizace

Připravujeme pro vás nové webové stránky.

O společnosti

Technické služby města Morkovice - Slížany

Technické služby Morkovice-Slížany byly založeny městem Morkovice-Slížany dne 8. 3. 2011. Zprvu šlo o společnost s ručením omezeným, která fungovala jako sociální podnik. Ke dni 1. 1. 2014 převzala většinu povinností a zadání nově vzniklá příspěvková organizace s názvem „Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace“. K této změně došlo z úsporných důvodů: původní s.r.o. , která vznikla na základě dotací, se v nedotované podobě stala pro město relativně drahou (kvůli své povinnosti fakturovat městu své služby s DPH). Technické služby ve formě příspěvkové organizace jsou přímo napojeny na městský rozpočet a jsou pevněji svázány s Městským úřadem Morkovic-Slížan. Tím se stávají přímým realizátorem zadání a potřeb města a potažmo i potřeb občanů Morkovic-Slížan ( a v některých oblastech činnosti i celého mikroregionu Morkovsko).

Hlavním cílem a povinností Technických služeb města Morkovice – Slížany,  příspěvkové organizace je tedy pomáhat městskému úřadu ke zkvalitňování života občanů města v těch oblastech a činnostech, pro něž mají technické a personální vybavení: např. v udržování pořádku ve městě, při údržbě veřejné zeleně a hřbitova, provozování sběrného dvora, komunitní kompostárny, koupaliště a sportovní haly, v pečovatelské službě, při rozvozech obědů a při další pomoci starším a potřebným spoluobčanům, při spolupořádání kulturních a sportovních akcí ve městě atd.

Souběžně se společností Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace existuje v rámci obce i původní právnická osoba Technické služby Morkovice-Slížany,. s. r.o.

O společnosti

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na ulici
Uhřická:

  • Úterý:     8-16:00
  • Čtvrtek: 8-16:00
  • Sobota:  8-12:00

Svoz odpadu

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Hlášení závad


Technické služby města Morkovice-Slížany příspěvková organizace