Menu
Technické služby Morkovice-Slížany
Technické služby
města Morkovice-Slížany
příspěvková organizace

Připravujeme pro vás nové webové stránky.

O projektu

Aktualizace 22. 1. 2013

Technické služby Morkovice-Slížany , s.r.o. zahájily svoji činnost jako sociální podnik 1.7.2011. Jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 100% vlastníkem Technických služeb s.r.o. je Město Morkovice-Slížany.

Projektová podpora Technických služeb Morkovice-Slížany s.r.o. končí 31.12.2012. Nadále bude společnost fungovat samostatně na základě pravidel spolupráce definovaných městem Morkovice-Slížany. Projektové prostředky byly použity nejen na platy zaměstnanců, ale rovněž na jejich odborná proškolení a také na nákup drobného technického vybavení potřebného k práci zaměstnanců.

Za uplynulý rok a půl bylo s přispěním evropských prostředků opraven objekt sídla Technických služeb Morkovice-Slížany s.r.o., zahájen provoz Sběrného dvora a kompostárny pro celý Mikroregion Morkovsko. Poskytované služby budou nadále zajišťovány jak Město Morkovice-Slížany,tak pro občany Morkovic-Slížan i pro celý Mikroregion. Rozvoj aktivit se bude týkat zjm. oblasti odpadového hospodářství a komplexního zlepšení efektivity prací v oblasti veřejné zeleně a likvidace bioodpadu.

Další informace a aktuální ceny služeb se dozvíte při osobní návštěvě nebo na telefonních číslech:

Identifikace projektu

 • Název projektu: Technické služby Morkovice-Slížany
 • Zkrácený název projektu: TS MS
 • Název projektu anglicky: Technical Services of Morkovice-Slížany
 • Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.07.2011
 • Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.12.2012
 • Doba trvání v měsících: 18,0

Identifikace operačního programu a výzvy

 • Číslo operačního programu: CZ.1.04
 • Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.1.06
 • Název globálního grantu: 3. 1 Sociální ekonomika
 • Číslo prioritní osy: 4.3
 • Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Číslo oblasti podpory: 4.3.1
 • Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Číslo výzvy: 30
 • Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.1 - Sociální ekonomika
 • Typ účetní jednotky: Pro podnikatele

Stručný obsah projektu

Předkládaný projekt vychází z potřeb města zabezpečit pro obyvatele celoroční činnost technických služeb a zároveň vytvořit nabídku stálých pracovních míst pro skupinu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, které je třeba pomoci  se začleňování do společnosti.

Účelem bude efektivní rozvoj služeb obyvatelům města prostřednictvím samostatné a systematicky fungující jednotky s charakterem sociálního podniku, s vytvořením stálých pracovních míst v oblasti s nejvyšší nezaměstnaností, dále pomoc ohrožené skupině osob v oblasti profesního a osobnostního růstu  s pomocí začlenění do kolektivu pracovníků a do společnosti vůbec.

Prostředkem uskutečnění fungování sociálního podniku:

na jedné straně poskytnutí materiálního zázemí, vybavení a prostor pro fungování společnosti ze strany města

na druhé straně využití dotačních prostředků výrazně přispěje k nastavení celého systému plně rozvinout činnost technických služeb jako sociálního podniku,

individuálně se věnovat cílové skupině formou profesní podpory odborníka z oblasti sociální a psychologické

vytvořit možnost vzdělávání zaměřeného na profesní a osobnostní rozvoj pracovníků a v budoucnu posílit jejich kompetence a zaměstnávat stále vyšší procento pracovníků z cílové skupiny

Plánované aktivity bude realizovat tým kvalifikovaných pracovníků se zkušenostmi s vedením společnosti, s vedením obce i s realizací projektů

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

O společnosti

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na ulici
Uhřická: od 2.4 2024

 • Úterý:     8-18:00
 • Čtvrtek: 8-18:00
 • Sobota:  8-12:00

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Hlášení závad


Technické služby města Morkovice-Slížany příspěvková organizace