Menu
Technické služby Morkovice-Slížany
Technické služby
města Morkovice-Slížany
příspěvková organizace

Připravujeme pro vás nové webové stránky.

Pro město

Veřejná prostranství a veřejné komunikace

 • odvoz odpadků z košů na odpad, instalace a nátěry odpadkových košů a laviček
 • úklid v okolí kontejnerů a košů
 • úklid odpadků z veřejných prostranství a v okolí cest
 • čištění komunikací okolo obrubníku (posyp, prach)
 • drobné opravy propadlých chodníků
 • čištění dešťových vpustí na komunikacích a lapačů přítokových vod z polí
 • pytlování a rozvoz pytlů s pískem v případě ohrožení
 • opravy poškozeného dopravního značení
 • údržba autobusových zastávek
 • postřik chodníků a cest proti plevelu
 • likvidace uhynulých zvířat, odchyt toulavých zvířat a následná péče – součinnost se složkami státní správy, doplňková deratizace
 • péče o cyklostezku a její bezprostřední okolí

Veřejná zeleň

 • pravidelná údržba zeleně, sečení trávy, shrabování a sběr listí
 • údržba stromů a keřů
 • svoz bioodpadu z údržby zelených ploch

Správa budov, majetku města a veřejného osvětlení

 • správa budovy DPS, Městského úřadu a kláštera – zdravotního střediska
 • správa bytových domů, městské knihovny, Muzea košíkářství a dalších objektů v majetku města
 • správa hřbitova, pomníků, sakrálních staveb a památek, údržba věžních hodin
 • zabezpečení provozu funkčnosti veřejného osvětlení (drobné opravy přístupových osvětlovacích bodů, nátěry stožárů, výkopové práce při opravách kabelů veřejného osvětlení)
 • instalace vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení a osvětlení vánočního stromu
 • nasvícení ledové plochy na rybníku Ovčáčku

Provoz kompostárny

 • příjem biologicky rozložitelného odpadu
 • výdej kompostu
 • obsluha zařízení a techniky (nakladač, homogenizér, štěpkovač)
 • převoz materiálu z kompostárny zájemcům

Doplňkové služby

 • zajištění úklidu a vyklízecích prací objektů
 • pomocné zahradnické práce
 • terénní práce
 • půjčování nářadí (štípačka na dřevo, elektrocentrála...)
 • pomoc při zajištění sportovních a kulturních akcí
 • provoz koupaliště

Odpadové hospodářství

 • provozování sběrného dvora sloužícího občanům Morkovic-Slížan a občanům obcí mikroregionu Morkovsko
 • sběr velkoobjemového odpadu
 • úklid a třídění v okolí kontejnerů
 • pomoc občanům při manipulaci s odpady a při odvozu odpadů
 • případná pomoc občanům při třídění odpadu
 • odborná pomoc občanům při nákladání s odpady

Ostatní služby

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na ulici
Uhřická: od 2.4 2024

 • Úterý:     8-18:00
 • Čtvrtek: 8-18:00
 • Sobota:  8-12:00

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hlášení závad


Technické služby města Morkovice-Slížany příspěvková organizace