Menu
Technické služby Morkovice-Slížany
Technické služby
města Morkovice-Slížany
příspěvková organizace

Připravujeme pro vás nové webové stránky.

Kompostárna

Komunitní kompostárna slouží občanům i správcům města k ukládání zbytků organického původu, zejména pak rostlinných zbytků vzniklých při údržbě zahrad, soukromých pozemků a veřejné zeleně (jde především o posečenou trávu, seno, listí, zbytky kořenové zeleniny, slámu, piliny, hnůj apod.). Uvedené organické zbytky mohou dovážet i obce (a občané) z mikroregionu Morkovsko.

Kompostárna je umístěna na ploše bývalého letiště vpravo od silnice Morkovice-Pornice. Pomocí mechanizace jsou tam veškeré rostlinné zbytky zpracovávány kompostovací technologií na tzv. zelený kompost (tedy kompost vzniklý ze zelených rostlin).

Kompost je zpětně využitelný pro potřeby hnojení a vylepšování půdní struktury (pozor, pro přímé pěstování rostlin bez přídavku běžné půdy není vhodný, je totiž až „příliš silný“ a vždy je tedy nutné jej “naředit“ nemalou příměsí běžné nehnojené zahradní zeminy či ornice (v ideálním poměru přidáváme do objemové jednotky zeminy třetinu až čtvrtinu kompostu).

Zralý (tzn. vychladlý) zelený kompost z naší kompostárny je určen pro zpětný odběr občany města, využívá se i pro zkvalitňování městské veřejné zeleně.

Kompost je občanům poskytován zdarma, získat ho lze dvěma způsoby:

  • po nejlépe telefonické objednávce a domluvě termínu pracovníci Technických služeb kompost přivezou až na adresu objednatele – občan zaplatí pouze paušál 280 korun za naložení a dovoz multikáry kompostu.
  • kompost si mohou občané naložit a odebrat v areálu kompostárny sami, vždy však pouze za přítomnosti či souhlasu vyškolené obsluhy nebo odpovědných technických pracovníků. Nakládku do soukromých vozíků či vleček lze provést ručně lopatami nebo naším nakladačem (nakladač však nemusí být vždy k dispozici).

Kompostárna je pro účely ukládání rostlinných zbytků občany a pro zpětný osobní odběr kompostu otevřena v období vegetační sezóny (tedy od března do listopadu)

Dle telefonické domluvy 573 331 011

Rostlinné zbytky mohou občané ukládat i do oranžových a zelených otevřených maloobjemových kontejnerů rozmístěných během sezóny na určených, městskými orgány schválených místech. V této souvislosti prosíme uživatele kontejnerů, aby do nich umisťovali pouze výše uvedené zbytky organického původu! Příměsi suti, plastů či jiných odpadů nám totiž činí velké problémy při výrobě kompostu a zbytečně snižují jeho kvalitu! Ořezané větve keřů a stromů do těchto kontejnerů také nepatří, prosíme o jejich odkládání vedle kontejnerů!

Ostatní služby

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na ulici
Uhřická: od 2.4 2024

  • Úterý:     8-18:00
  • Čtvrtek: 8-18:00
  • Sobota:  8-12:00

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Hlášení závad


Technické služby města Morkovice-Slížany příspěvková organizace